pamirkyti

pamirkyti
pamirkýti tr. 1. SD225, K palaikyti kurį laiką vandenyje ar kokiame kitame skystyje, kad išmirktų ar pakeistų kokią savo ypatybę: Dažus leidžiantis drabužis prieš skalbiant 10–15 min. pamirkomas drungname parūgštintame vandenyje . Sūrią mėsą reikia pamirkyti vandenyje . Jagu nori pagaut karvelį, turėk pamir̃kęs žirnių Slv. ^ Visų kryžius, o mano dar pamirkýtas (mano gyvenimas labai sunkus) Ėr. | refl. tr., intr.: Kojas pasimirkýti KI480. Žmonės valgė plutą pasimirkę . Paskui jis nubėgo į balas pasimirkyti SI275. 2. SD165 įkišti į vandenį ar kokį kitą skystį, pašlapinti: Abrūso galą pamirkýk į vandenį J. Kai viskas paruošta klijavimui, reikia pamirkyti teptuką į klijus ir skubiai tepti iš vidurio į kraštus . Arklys lūpą pamirkė ir negeria – negardus vanduo Ėr. Kuriam aš pamirkytą duonos kąsnelį paduosiu, tas mane išduos M.Valanč. Pamirkyta bus koja tava ingi neprietelių kraujį 291. Ir pamirkė sermėgą kraujuosu BB1Moz37,31. Nedrįso prašyt, idant pamirkytų visą ranką vandenyje DP271. | refl. tr.: Sausà (sausas valgis) – pasimirkýsuot į taukus Pj. \ mirkyti; apmirkyti; atmirkyti; įmirkyti; išmirkyti; numirkyti; pamirkyti; permirkyti; primirkyti; sumirkyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • pamirkyti — pamirkýti vksm. Šaltamè vandenyjè pamirkýta bri̇̀nza įgaũs malõnų skõnį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmarkinti — apmarkìnti tr. šiek tiek pamirkyti: Bado metais apmarkintas usnis srėbėm Šts. markinti; apmarkinti; įmarkinti; išmarkinti; pamarkinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmirkyti — tr. palaikyti kurį laiką vandenyje ar kokiame kitame skystyje: Žirnius apmirkiau, kad išmirktum J. Silkes gerokai apmirkyti, kad nebūtų tokios sūrios rš. Mėsą apmirkiam gerai sūryme ir nešam rūkyt Ds. mirkyti; apmirkyti; atmirkyti; įmirkyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmirkti — atmir̃kti intr. 1. K mirkstant atsiskirti, atkristi: Atmirko visi purvai J. Jei lapai būna nešvarūs, juos pamirkyti šaltame vandenyje, kad nešvarumai atmirktų rš. 2. N mirkstant suminkštėti. mirkti; apmirkti; atmirkti; įmirkti; išmirkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmirkyti — tr. 1. R40, KII36 palaikyti ką sukietėjusį vandenyje, kad vėl pasidarytų minkštas: Sudžiūvusią duoną reikia pirma atmirkyti, kad dantų neišsilaužtum Pg. Kai sudžiūsta molis, reikia atmirkyt Ds. Mirkyti atmirkėme, bet kas bus su tuo išdžiovinimu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmirkyti — tr. 1. K, J gerokai palaikyti vandenyje ar kokiame kitame skystyje, kad įgytų kokių ypatybių: Išmirkyti skalbiniai lengviau išsiskalbia rš. Kad [silkė] išmirkyta gerai, tai nieko (galima valgyti) Plv. Išmirkiau kojas į pašiltį vandenį, ir praejo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mirkyti — mirkyti, mir̃ko (mir̃kia), mir̃kė tr. 1. R, K laikyti vandenyje ar kokiame kitame skystyje, kad sušlaptų ar įgytų kokių ypatybių: Aš mirkaũ linus, t. y. marko[je] laikau J. Aš drabužius mirkaũ, t. y. vandeny laikau įmerkęs J. Velykų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numirkyti — tr. 1. palaikyti vandenyje, kad išnyktų ar sumažėtų mirkomojo daikto kokia ypatybė: Kopūstus prieš verdant reikia numirkyt, kad nebūt taip rūgštūs Rm. Rods, ir numirkiau tą silkę, o sūri, ir tiek Krš. Numirkytas arba nuplikytas kepenis įdėti į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusiausti — 1 nusiaũsti, nusiaũčia (nùsiaučia), nùsiautė tr. 1. H, R, N, Rtr, Š, NdŽ, DŽ1 nugobti, nurengti: Apsiaučia, nusiaučia kam skarą, skraistę (drabužį) J.Jabl. Žalnieriai nusiautė jam skreistę brš. O kaip jį buvo apjuokę, nusiautė jo purpurą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvalyti — 2 nuvãlyti žr. 1 nuvalyti: 1. Nūskuręs buvo, nūvãlijo, utėles nūkrapštė Pj. Nu i nuvãlysi, nušluostysi, nuplausi, nu i tuo ginklų tepalu ištepsi Trk. Tus arklius gerai šera, nuvãlija, pakinko Als. Nūvãlijo [užmuštą veršį] ir atdevė į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”